JAK GŁOSOWAĆ ZA GRANICĄ?

1) Na polską listę w ambasadzie lub konsulacie

Za granicą głosujemy na listę warszawską. Termin wpisywania się na listę wyborców upływa 23 maja! Poza Berlinem zagłosować można też w Monachium, Kolonii i Hamburgu. Na kogo? Nasze kandydatki i kandydatów poznasz tutaj: http://lewicarazem2019.pl/kandydaci/okreg-nr-4

Jak się zarejestrować do głosowania w Berlinie? 
Telefonicznie: +49 (0) 30/ 22 313 201; 22 313 211; 22 313 227
Mailem: berlin.amb.wk@msz.gov.pl
Pocztą: Konsularabteilung der Botschaft der Republik Polen, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin
Ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego: Richard-Strauss-Str. 11, 14193 Berlin (w godzinach przyjęć interesantów, tj.: poniedziałek, środa, piątek: godz. 9.00-14.00; wtorek: 13.00-18.00)
Faksem:: +49 (0) 30/ 22 313 212

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwisko
2. Imię (imiona)
3. Imię ojca
4. Datę urodzenia
5. Numer ewidencyjny PESEL
6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie głosować?

W Berlinie są dwa obwody - w ambasadzie i Instytucie Polskim. Uwaga - mieszkańcy Berlina głosują w ambasadzie!

- Ambasada RP w RFN, Lassenstr. 19-21, 14193 Berlin - dla wyborców mających miejsce zamieszkania w Berlinie; siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej- obwód głosowania nr 98 
- Instytut Polski, Burgstr. 27, 10178 Berlin - dla wyborców mających miejsce zamieszkania poza Berlinem, w krajach związkowych: Brandenburgia, Saksonia, Turyngia, Saksonia-Anhalt, Meklemburgia-Pomorze Przednie; obwód głosowania nr 99

2) Na niemiecką listę w lokalnym urzędzie wyborczym

Polki i Polacy mogą głosować w Niemczech, ale tylko jeśli wcześniej poprosili o dopisanie do spisu wyborców. Termin rejestracji do głosowania w wyborach europejskich 2019 minął 5 maja. Masz prawo zarejestrować się do głosowania jeśli tylko jesteś zameldowany w Niemczech, a w ostatnich 3 miesiącach mieszkałaś na terenie Unii Europejskiej.

Wniosek o wpisanie do listy wyborców musisz złożyć osobiście w urzędzie dzielnicy, w której mieszkasz do 5 maja. Tutaj link do wniosku, a tutaj lista dzielnicowych urzędów wyborczych w Berlinie gdzie należy je złożyć. Ze sobą musisz wziąć tylko dowód osobisty lub paszport. Osoby, które już kiedyś głosowały w wyborach do Europarlamentu w Niemczech, są już na spisie wyborców i powinny dostać pocztą list z adresem urzędu wyborczego w którym głosują 26 maja.